Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Wilia“ – tai seniausias lenkų ansamblis, įkurtas 1955 metais lenkų mokyklų absolventų iniciatyva, kuris nuo pirmųjų savo veiklos dienų buvo ir tėra lenkų tautos tradicijų ir folkloro sergėtojas bei puoselėtojas. „Wilia“ tapo neatskiriama lenkų tautos istorijos dalimi, pasižyminti giliomis savo tradicijomis, išskirtiniu repertuaru bei tautinių rūbų įvairove.

Per visą savo gyvavimo istoriją ansamblis davė virš 1500 koncertų įvairiuose Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos miestuose, nuolat dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose festivaliuose bei konkursuose, garsindamas ne tik lenkų tautinės mažumos Vilniaus krašte, bet ir Lietuvos valstybės vardą.

Ansamblis užaugino visą eilę choreografų, chorvedžių bei muzikantų, kurie ansamblyje įgytų žinių ir patirties pagrindu vėliau įkūrė savo kolektyvus, kuriems iki šiol sėkmingai vadovauja. Dėl šios priežasties “Wilia” yra vadinama beveik visų šiuo metu Vilniaus krašte veikiančių ansamblių motina.

Už ilgametį lenkų folkloro ir tradicijų puoselėjimą bei populiarinimą ansamblis yra gavęs daugybęįvairiausių apdovanojimų iš Lietuvos ir Lenkijos valstybių. Tarp jų: Lenkijos Kultūros ir meno ministerijos apdovanojimas “Nusipelnęs lenkų kultūrai”, Oskaro Kolbergo vardo medalis ir apdovanojimas „Už lenkų kultūros puoselėjimą“, Lenkijos Senato „Auksinis Lauras“ už 50-ties metų gyvavimo laikotarpį ir lenkų tradicijų puoselėjimą Lietuvoje,Lenkijos draugijos „Wspólnota Polska“ bei Lietuvos Lenkų SąjungosAukso medaliai, įteikti ansambliui 50-ties metų jubiliejaus proga.

Ansamblio repertuarą sudaro beveik visų Lenkijos regionų liaudies šokių ir dainų suitos, lenkų tautiniai šokiai bei Vilniaus krašto folkloras, 19 a. istorinių šokių programa „Puota Oginskio salone Dominikonų gatvėje“, o taip pat nauja programa , skirta ansamblio 55-tojo jubiliejaus proga „Magiškas filmų muzikos pasaulis“ (dainos bei šokiai pagal populiariausius lenkų filmų garso takelius).

Pastaruoju metu ansamblyje yra apie 100 narių, veikia 2 šokių grupės, suaugusiu ir vaikų chorai.

Do najciekawszych wydarzeń należy zaliczyć wymianę artystyczną z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie, spotkania z aktorami Operetki Warszawskiej, Teatru Starego z Krakowa i Teatru Pantomimy z Wrocławia.„Wilia” gościła też „Mazowsze”, „Śląsk” i Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, sama często jest nazywana „Wileńskim Mazowszem”.Z zespołem współpracowali znakomici kompozytorzy i choreografowie jak: Edward Ciuksza, Romuald Żyliński, Marian Domański, Stanisław Hadyna, Mira Zimińska – Sygietyńska, Elwira Kamieńska, Witold Zapała i wielu innych.

Wielkim przeżyciem dla członków zespołu było czynne uczestnictwo we mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II w Koszalinie i wizyta tego szczególnego gościa w Wilnie, w 1993 roku. W sercach „wiliowców” głęboko zapadł udział w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego, spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandrem Kwaśniewskim.

Bogaty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe, jak też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej. Zespół posiada programy artystyczne, przygotowane z okazji jubileuszu zespołu: obrazek historyczny „W salonie Ogińskich na Dominikańskiej” (jubileusz 50-lecia) oraz „Magiczny świat muzyki filmowej” ( jubileusz 55-lecia).

Niektóre pozycje repertuaru zyskały miano „złotego repertuaru”,do nich należą m.in.: Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” M.K. Ogińskiego, Mazur z Opery „Straszny Dwór” St. Moniuszki, czy Suita Górnicza.

W skład liczącego około 100 osób zespołu, wchodzi obecnie 2 grupy taneczne (podstawowa i dziecięca) oraz 2 chóry (podstawowy i dziecięcy).Każdy z członków ma swój niepowtarzalny urok i niezaprzeczalny wkład w rozwój „Wilii”.

„Iść przez życie tak, by zostawić po sobie ślad” – to przesłanie stanowi credo artystyczne zespołu.

Ansamblio vadovai:

Renata Brasel

Position: Meno vadovė ir dirigentė
Chormeisterė nuo 1990, meno vadovė ir dirigentė nuo 1996.

R. Brasel gimė rugsėjo 13 d. 1969 m. Vilniuje.

Nuo pat vaikystės domėjosi muzika. Jos tėvai užrašė dukrą į 5-ąją muzikos mokyklą Vilniuje (fortepijono klasė), kur solfedžio pamokas dėstė Česlava Bylinska – Rymszonok (tuo metu „Wilijos” meno vadovas).

Baigė J. Tallat-Kelpšos konservatoriją, dirigentūros klasę. Vėliau įstojo į Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademiją, kurią sėkmingai baigė 1995 m.

Dar būdama studente susipažino su ansambliu „Wilia”. 1990 buvo pakviesta Czeslavos Bylinskos kaip padejėja, chormeisterė. R. Brasel ne tik dirbo, bet ir dainavo chore, visa širdim pamilo ansamblį, kuris tapo jos gyenimo dalimi. Nuo 1996 m. tampa ansamblio meno vadove bei dirigente.

Nuo 2004 iki 2010 m. dėstė choreografiją lenkų darželyje „Raktelis”.

Nuo 2005 m. vadovauja vaikų chorui „Stokrotki”, o nuo 2011 m. dėsto šokį mokykloje-darželyje „Wilia”.

Chormeisterė nuo 1990, meno vadovė ir dirigentė nuo 1996. R....

Renata Brasel

Meno vadovė ir dirigentė

Marzena Suchocka

Position: Choreografė

Marzena Suchocka šokių karjerą pradėjo mokyklos ansamblyje „Wilenka”. Dar būdama vidurinės mokyklos mokine pradėjo lankyti ansamblio  „Wilia” jaunimo šokių grupę, su kuria dirbo Zygmunt Vojnilo.

Netrukus pradėjo lankyti pagrindinio sąstato repeticijas, kurio metu buvo ir pati Zofia Gulevič.
Baigė Vilniaus universitetą ir įgijo tarptautinės ekonomikos mgistro laipsnį. Baigė choreografijos studijas Lublino mieste.

Įkūrė tautinį ansamblį Liepkalnio pagrindinėj mokykloj, kur dirbo instruktore 7 metus. Dar būdama „Vilijos” šokėja, priklausė ansamblio meno tarybai, revizinei komisijai. Nuo 2004 m. ruošia būsimus šokėjus „Vilijos ansambliui”.

Nuo 2010 m. yra ansamblio choreografe. Šalia atliekamo choreografo darbo, M. Suchocka dirba banke. 

Marzena Suchocka šokių karjerą pradėjo mokyklos ansamblyje „Wilenka”. Dar būdama...

Marzena Suchocka

Choreografė

Beata Bużyńska

Position: Vaikų šokių grupės vadovė

Vaikų šokių grupės vadovė nuo 2012 m.

Vaikų šokių grupės vadovė nuo 2012 m.

Beata Bużyńska

Vaikų šokių grupės vadovė

Kijewicz Anna

Position: Kapelos vadovė

Kapelos vadovė nuo 2007m. iki 2009. O taip pat nuo 2012m. .

Kapelos vadovė nuo 2007m. iki 2009. O taip pat nuo...

Kijewicz Anna

Kapelos vadovė