Gausus ir įvairus lenkų dainų ir šokių meno ansamblio „Wilia“ repertuaras vienija įvairių Lenkijos regionų folklorą, lenkų nacionalinius šokius bei Vilniaus krašto dainas ir šokius.

M.K. Oginskio Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“

Ulano Mozūriją

Polonezas ir Mozūras iš Stanislovo Moniuškos operos „Halka“

Baltas Mozūras

Mazūras iš Stanislovo Moniuškos operos „Užkeiktas dvaras“

Mazūras „Linksma šiandien“

Krakowiak

Kujawiak z oberkiem

Polonez warszawski

Polonez wileński

Suita tańców górali żywieckich

Suita tańców kaszubskich

Suita tańców i przyśpiewek kurpiowskich

Suita tańców lachów sądeckich

Suita tańców lubelskich,

Suita tańców łowickich

Przyśpiewki łowickie

Suita tańców mieszczan żywieckich

Suita tańców opoczyńskich

Suita tańców podlaskich

Suita tańców przeworskich

Suita tańców rzeszowskich

Przyśpiewki rzeszowskie

Śląskie waloszki

Przyśpiewki wielkopolskie

Suita tanców litewskich

Polka majowa (litewska)

Naktigoniai (taniec litewski)

Greitpolkė (polka litewska)

Kadryl wileński i Polka strypuńska

Walc z palmami

Polka z sercami

Pieśni różnych regionów Polski oraz Wileńszczyzny.

Zespół posiada programy artystyczne:

Obrazek historyczny „W salonie Ogińskich na Dominikańskiej”:

Polonez

Walc

Polka galopka

Mazur

Pieśni historyczne.

Program „Magiczny świat muzyki filmowej”:

Polonez z filmu „Pan Tadeusz”

Wiązanka walców na melodie filmów „Ziemia obiecana”, „Noce i dnie”, „Trędowata”

Mazur z filmu „Zemsta”

Pieśni z filmu „Potop”

Piosenki filmów okresu międzywojennego

Wiązanka pieśni z serialów polskich („Czterej pancerni i pies”, „Róża i bez”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Pan Wolodyjowski”).