Dni Stolicy, Wilno, 2.09.2012

XIV Światowy Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie, 15-24.07.2012

Koncert Galowy, pieśń
„W starych nutach babuni”

Koncert Galowy, pieśń
„To ostatnia niedziela”

Koncert Galowy, pieśń
„Upić się warto”

Koncert Galowy, pieśń
„Zimny drań”

Koncert Galowy,
„Hymn Trzeciego Tysiąclecia”

Parada inaugurująca XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów w Rzeszowie

Telewizja ZPL. Koncert „Piłsudski pamięcią przyzywa!”

55-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”

50-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”