„Wilija naszych strumieni rodzica, Dno ma złociste i niebieskie lica…”
 

Pieśń zaczerpnięta z „Konrada Wallenroda” wytyczyła Polskiemu Zespołowi  Artystycznemu Pieśni i Tańca „Wilia” artystyczną drogę. Stała się nie tylko natchnieniem i pierwowzorem nazwy, ale nieustannie przypominała o korzeniach i mieście, w którym każdy uczestnik zespołu tka swój własny dywan przeznaczenia.

Początki „Wilii” sięgają 1955 roku, dokładnie 19 marca. Wtedy to, z grona studentów Uniwersytetu Wileńskiego, powołano do życia zespół artystyczny.

W ciągu ponad 55 lat działalności „Wilia” dała ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tańcerzy i muzyków. Wielu z nich kontynuuje pracę artystyczną z nowymi zespołami, otóż byli wiliowcy przyczynili się do powstania oraz kierują do dziś, takimi zespołami jak „Świtezianka”, „Wilenka”, „Prząśniczka”, „Wileńszczyzna”, „Strumyk”, „Zgoda”, „Sto Uśmiechów” i wiele innych.

Za całokszałt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi.

Zespół ma na swoim koncie liczne nagrania w Litewskim Radiu i Telewizji, w audycjach polskiego programu TVP2 „Podróże na Kresy” i „Kolędy z Gwiazdami”, ma również wydaną płytę CD pod tytułem „Wilia-naszych strumieni rodzica”.

Na przestrzeni lat działalności artystycznej zespól niejednokrotnie prezentował swój dorobek na renomowanych festiwalach i koncertach na Litwie, w Polsce, Niemczech, Czechach, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Estonii.

Do najciekawszych wydarzeń należy zaliczyć wymianę artystyczną z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie, spotkania z aktorami Operetki Warszawskiej, Teatru Starego z Krakowa i Teatru Pantomimy z Wrocławia.„Wilia” gościła też „Mazowsze”, „Śląsk” i Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, sama często jest nazywana „Wileńskim Mazowszem”.Z zespołem współpracowali znakomici kompozytorzy i choreografowie jak: Edward Ciuksza, Romuald Żyliński, Marian Domański, Stanisław Hadyna, Mira Zimińska – Sygietyńska, Elwira Kamieńska, Witold Zapała i wielu innych.

Wielkim przeżyciem dla członków zespołu było czynne uczestnictwo we mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II w Koszalinie i wizyta tego szczególnego gościa w Wilnie, w 1993 roku. W sercach „wiliowców” głęboko zapadł udział w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego, spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandrem Kwaśniewskim.

Bogaty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe, jak też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej. Zespół posiada programy artystyczne, przygotowane z okazji jubileuszu zespołu: obrazek historyczny „W salonie Ogińskich na Dominikańskiej” (jubileusz 50-lecia) oraz „Magiczny świat muzyki filmowej” ( jubileusz 55-lecia).

Niektóre pozycje repertuaru zyskały miano „złotego repertuaru”,do nich należą m.in.: Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” M.K. Ogińskiego, Mazur z Opery „Straszny Dwór” St. Moniuszki, czy Suita Górnicza.

W skład liczącego około 100 osób zespołu, wchodzi obecnie 2 grupy taneczne (podstawowa i dziecięca) oraz 2 chóry (podstawowy i dziecięcy).Każdy z członków ma swój niepowtarzalny urok i niezaprzeczalny wkład w rozwój „Wilii”.

„Iść przez życie tak, by zostawić po sobie ślad” – to przesłanie stanowi credo artystyczne zespołu.

Dzisiejsze kierownictwo zespołu:

Renata Brasel

Position: Kierownik artystyczny i dyrygent
Chórmistrz od 1990 r. ,kierownik artystyczny zespołu i dyrygent od 1996 r.

Renata Brasel  urodziłą się 13 wrzesnia 1969 r. W Wilnie.

Od dzieciństwa wykazywała zainteresowanie muzyką .Jej rodzice najpierw zapisali córkę do 5-tej szkoły muzycznej w Wilnie (klasa fortepianu),gdzie lekcje solfeżu wykładała pani Czesława Bylinska -Rymszonok (w tamtym czasie kierownik artystyczny zespołu „Wilia”).

Następnie  ukończyła czteroletnie konserwatorium muzyczne im. Tallat-Kelpszy, klasę dyrygentury. Z dyplomem tej uczelni dostała się na studia do Litewskiej Akademii Muzycznej, gdzie dalej szlifowała sztukę kierowania chórem.W 1995 r. pomyślnie zakonczyła studia.

Jeszcze jako studentka związała się z zespołem  „Wilia”.W 1990 r. Pani Czesława Bylińska zaprosiła ją do pomocy, jako chórmistrza. R. Brasel  nie tylko pracowała,w zespole ,ale też śpiewała w chórze, całym sercem przylgneła do zespołu, który stał się częścią jej życia.Od 1996 r. została kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu.

Wiele sił i energii oddaje też zespołówi „Solczanie” (rej Solecznicki), którym kieruje od 1995 r.

W latach 2004-2010 prowadziła choreografię w polskim przedszkolu „Kluczyk”

Od 2005 r.  prowadzi chór dziecięcy „Stokrotki” ,a od 2011r. uczy tańca w szkole-przedszkolu „Wilia” .

Chórmistrz od 1990 r. ,kierownik artystyczny zespołu i dyrygent od...

Renata Brasel

Kierownik artystyczny i dyrygent

Marzena Suchocka

Position: Choreograf zespołu

Marzena Suchocka karierę taneczną zaczęła w szkolnym zespole „Wilenka” (staż 10 lat).

Jeszcze jako uczennica szkoły średniej przyszła do zespołu, do grupy młodzieżowej zespołu „Wilia”, z którą pracował Zygmunt Wojniło. Niedługo uczęszczała na próby również składu aktualnego, na zajęciach którego była obecna też pani Zofia Gulewicz.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wileńskim na wydziale ekonomii międzynarodowej.

Ukończyła studia choreograficzne w Lublinie.

Założyła zespoł ludowy w szkole podstawowej na Lipówce i  pracowała tam instruktorem 7 lat.

W „Wilii” jeszcze jako tancerka brała czynny udział w działalności zespołu: należała do rady artystycznej, komisji rewizyjnej. Od 2004 r. przygotowuje narybek dla zespołu .Od 2010 r. jest choreografem całego zespołu.

Praca choreografa  nie jest podstawową pracą Pani Marzeny. Na co dzień  pracuje w banku

Marzena Suchocka karierę taneczną zaczęła w szkolnym zespole „Wilenka” (staż...

Marzena Suchocka

Choreograf zespołu

Beata Bużyńska

Position: Kierownik dziecięcej grupy tanecznej

Kierownik grupy dziecięcej od  2012 roku.

Kierownik grupy dziecięcej od  2012 roku.

Beata Bużyńska

Kierownik dziecięcej grupy tanecznej

Kijewicz Anna

Position: Kierownik kapeli

kierownik kapeli w latach 2007 -2009 oraz od 2012 r.

kierownik kapeli w latach 2007 -2009 oraz od 2012 r.

Kijewicz Anna

Kierownik kapeli