Wspólne przebywanie w zespole zbliżyło i połączyło wiele par.

Na ślubnym kobiercu stanęli:

Władysław Korkuć

💍

Jadwiga Korkuć (Kwiecień) – chór

Jan Kuncewicz  Zofia

💍 

Kuncewicz (Subocz) – gr. taneczna

Tadeusz Wojtkiewicz

💍 

Lidia Wojtkiewicz (Norejko) – gr. taneczna

Ryszard Litwinowicz

💍 

Lila Litwinowicz (Kondratowicz) – gr. taneczna

Ryszard Kratkowski

💍 

Krystyna Kratkowska (Kozłowska) – gr.tan

Roman Rotkiewicz

💍 

Helena Rotkiewicz (Kowalewska) – gr. taneczna

Tadeusz Szejnicki – gr. taneczna

💍 

Maria Szejnicka – chór

Stanisław Krzywicki

💍

Krystyna Krzywicka (Żyngiel) – chór

Marian Wojtkiewicz

💍 

Jadwiga Wojtkiewicz (Łukaszewicz ) – chór

Stanisław Łatkowski

💍 

Felicja Łatkowska ( Łukaszewicz ) – chór

Jerzy Burzyński

💍 

Beata Burzyńska (Gulbinowicz) – gr. taneczna

Walery Bogdanowicz

💍 

Krystyna Bogdanowicz ( Kusz) – gr. taneczna

 

Tadeusz Litwinowicz – gr. taneczna

💍 

Walentyna Litwinowicz – chór

Romuald Biesiekierski

💍 

Janina Biesiekierska (Ruczyńska) – chór

Władysław Orszewski – kapela 

💍 

Barbara Orszewska – chór

Zbigniew Makowski – kapela

💍 

Danuta Makowska – chór

Zbigniew Boguszko – gr. taneczna

💍 

Diana Boguszko (Rimpo) – chór 

Jarosław Moro – chór

💍 

Jolanta Moro – gr. taneczna

Bronislaw Rapnikas

💍 

Wioleta Bluj – gr.taneczna

Jerzy Ledichow – kapela

💍 

Regina Ledichowa – chór

Jerzy Skrobot – gr. taneczna

💍 

Jolanta Skrobot ( Masiuk) – chór

Tadeusz Kozicz

💍 

Irena Kozicz ( Kołodko) – gr. taneczna

Stanisław Jakutis

💍 

Wiesława Jakutis (Kamsiuk) – kapela

Wiktor Gawerski – gr. tan.

💍 

Krystyna Gawerska (Łozowska) -chór

Leon Duchniewicz

💍 

Weronika Duchniewicz (Naumowicz) – chór

Andrzej Pauksztełło

💍 

Marianna Pauksztełło (Wojtkiewicz) – chór

Aleksander Stankiewicz 

💍 

Anna Stankiewicz (Więckowska) – chór

Andrzej Malinowski

💍 

Krystyna Malinowska (Cynkowicz) – chór

Artur Tretjakiewicz – gr. taneczna

💍 

Anita Tretjakiewicz (Gieglis) – chór

Zdzisław Stankiewicz

💍 

Maryna Stankiewicz (Wincel) – gr. taneczna