Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis

„Wilia”

Sveiki apsilankę mūsų  svetainėje!

 

2018 metais ansamblį  dalinai finansuoja :

 

Fundacja  "Pomoc Polakom na Wschodzie"

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

                                   

 

 

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

"Przedsięwzięcie jest współfinansowane/finansowane  przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą".

 

 

                     

 

 

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

dalinai finansuoja NAUJAMETINĮ KONCERTĄ

         

                      

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

dalinai finansuoja NAUJAMETINĮ KONCERTĄ

  

 

Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Wilia“ - tai seniausias lenkų ansamblis, įkurtas 1955 metais lenkų mokyklų absolventų iniciatyva, kuris nuo pirmųjų savo veiklos dienų buvo ir tėra lenkų tautos tradicijų ir folkloro sergėtojas bei puoselėtojas. „Wilia“ tapo neatskiriama lenkų tautos istorijos dalimi, pasižyminti giliomis savo tradicijomis, išskirtiniu repertuaru bei tautinių rūbų įvairove.

Per visą savo gyvavimo istoriją ansamblis davė virš 1500 koncertų įvairiuose Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos,Ukrainos, Bulgarijos,Graikijos, Makedonijos, Italijos, Juodkalnijos miestuose, nuolat dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose festivaliuose bei konkursuose, garsindamas ne tik lenkų tautinės mažumos Vilniaus krašte, bet ir Lietuvos valstybės vardą.

Ansamblis užaugino visą eilę choreografų, chorvedžių bei muzikantų, kurie ansamblyje įgytų žinių ir patirties pagrindu vėliau įkūrė savo kolektyvus, kuriems iki šiol sėkmingai vadovauja. Dėl šios priežasties “Wilia” yra vadinama beveik visų šiuo metu Vilniaus krašte veikiančių ansamblių motina.

Už ilgametį lenkų folkloro ir tradicijų puoselėjimą bei populiarinimą ansamblis yra gavęs daugybę  įvairiausių apdovanojimų iš Lietuvos ir Lenkijos valstybių. Tarp jų: Lenkijos Kultūros ir meno ministerijos apdovanojimas “Nusipelnęs lenkų kultūrai”, Oskaro Kolbergo vardo medalis ir apdovanojimas „Už lenkų kultūros puoselėjimą“, Lenkijos Senato „Auksinis Lauras“ už 50-ties metų gyvavimo laikotarpį ir lenkų tradicijų puoselėjimą Lietuvoje,  Lenkijos draugijos „Wspólnota Polska“ bei Lietuvos Lenkų Sąjungos  Aukso medaliai, įteikti ansambliui 50-ties metų jubiliejaus proga.

Ansamblio repertuarą sudaro beveik visų Lenkijos regionų liaudies šokių ir dainų suitos, lenkų tautiniai šokiai bei Vilniaus krašto folkloras, 19 a. istorinių šokių programa „Puota Oginskio salone Dominikonų gatvėje“, o taip pat nauja programa , skirta ansamblio 55-tojo jubiliejaus proga „Magiškas filmų muzikos pasaulis“ (dainos bei šokiai pagal populiariausius lenkų filmų garso takelius).

Pastaruoju metu ansamblyje yra apie 150 narių, veikia 2 šokių grupės, suaugusiu ir vaikų chorai, kapela

 

Ansamblio vadovai:


         Renata Brasel - meno vadovė

Mažena Suchocka - choreografė

Anna Kiejevič - kapelos vadovė

Beata Bužynska - vaikų šokių grupės vadovė