Welcome on the official Web Site for the

„Wilia”

 Polish Folk Song and Dance Ensemble

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii, filmów

i innych materiałów, prezentujących nasz zespół.

 

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami.

Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.

Dzisiaj zespół liczy około 100 osób, w tym: podstawowy skład zespołu oraz dziecięce grupy ( taneczna i wokalna).

 

Nabór do Zespołu:

Zapraszamy w swoje szeregi wszystkich zainteresowanych w wieku od 10 do 30 lat, pragnących rozwijać swoje zdolności artystyczne w tańcu lub śpiewie, pogłębiać wiedzę o polskim folklorze, nawiązać nowe przyjaźnie, zwiedzać bliższe i dalsze kraje, a także przyczynić się do rozwoju kultury polskiej na Litwie.

Wszelkie informacje pod nr tel. +37065603174 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.