Rzeszów 2011

2011.07.21-27 - XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie