Kłajpeda 2012

2012.08.04 - Festiwal " Gimtieji šaltiniai" w Kłajpedzie