Kaziuki 2002 r.

03.03.2002-Kaziuki w Lidzbarku Warmińskim