Szczyrk, Wisła, Bielsko Biała, Jabłonków-Czechy

1-5.08.2007 - Festiwale w Szczyrku, Wisle,Bielsko Białej -Polska, w Jabłonkowie-Czechy