Piłsudzki pamięcią przyzywa

2.12.2010 - koncert charytatywny na rzecz odbudowy Zułowa - Ūkio Banko Teatro Arena