Wyjazd delegacji zespołu do Brukseli-Belgia

27-29.09.2010