Jubileusz 55-lecia działalnosci zespołu

14,21.11.2010 - Ūkio banko teatro arena