Historia


„Wilija naszych strumieni rodzica,
Dno ma złociste i niebieskie lica…”
 

Pieśń zaczerpnięta z „Konrada Wallenroda” wytyczyła Polskiemu Zespołowi  Artystycznemu Pieśni i Tańca „Wilia” artystyczną drogę. Stała się nie tylko natchnieniem i pierwowzorem nazwy, ale nieustannie przypominała o korzeniach i mieście, w którym każdy uczestnik zespołu tka swój własny dywan przeznaczenia.

Początki „Wilii” sięgają 1955 roku, dokładnie 19 marca. Wtedy to, z grona studentów Uniwersytetu Wileńskiego, powołano do życia zespół artystyczny.

W ciągu ponad 55 lat działalności „Wilia” dała ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tańcerzy i muzyków. Wielu z nich kontynuuje pracę artystyczną z nowymi zespołami, otóż byli wiliowcy przyczynili się do powstania oraz kierują do dziś, takimi zespołami jak „Świtezianka”, „Wilenka”, „Prząśniczka”, „Wileńszczyzna”, „Strumyk”, „Zgoda”, „Sto Uśmiechów” i wiele innych.

Za całokszałt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi.

Zespół ma na swoim koncie liczne nagrania w Litewskim Radiu i Telewizji, w audycjach polskiego programu TVP2 „Podróże na Kresy” i „Kolędy z Gwiazdami”, ma również wydaną płytę CD pod tytułem „Wilia-naszych strumieni rodzica”.

Na przestrzeni lat działalności artystycznej zespól niejednokrotnie prezentował swój dorobek na renomowanych festiwalach i koncertach na Litwie, w Polsce, Niemczech, Czechach, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Estonii.

Do najciekawszych wydarzeń należy zaliczyć wymianę artystyczną z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie, spotkania z aktorami Operetki Warszawskiej, Teatru Starego z Krakowa i Teatru Pantomimy z Wrocławia.„Wilia” gościła też „Mazowsze”, „Śląsk” i Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, sama często jest nazywana „Wileńskim Mazowszem”.Z zespołem współpracowali znakomici kompozytorzy i choreografowie jak: Edward Ciuksza, Romuald Żyliński, Marian Domański, Stanisław Hadyna, Mira Zimińska – Sygietyńska, Elwira Kamieńska, Witold Zapała i wielu innych.

Wielkim przeżyciem dla członków zespołu było czynne uczestnictwo we mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II w Koszalinie i wizyta tego szczególnego gościa w Wilnie, w 1993 roku. W sercach „wiliowców” głęboko zapadł udział w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego, spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandrem Kwaśniewskim.

Bogaty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe, jak też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej. Zespół posiada programy artystyczne, przygotowane z okazji jubileuszu zespołu: obrazek historyczny „W salonie Ogińskich na Dominikańskiej” (jubileusz 50-lecia) oraz „Magiczny świat muzyki filmowej” ( jubileusz 55-lecia).

Niektóre pozycje repertuaru zyskały miano „złotego repertuaru”,do nich należą m.in.: Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” M.K. Ogińskiego, Mazur z Opery „Straszny Dwór” St. Moniuszki, czy Suita Górnicza.

W skład liczącego około 100 osób zespołu, wchodzi obecnie 2 grupy taneczne (podstawowa i dziecięca) oraz 2 chóry (podstawowy i dziecięcy).Każdy z członków ma swój niepowtarzalny urok i niezaprzeczalny wkład w rozwój „Wilii”.

„Iść przez życie tak, by zostawić po sobie ślad” –to przesłanie stanowi credo artystyczne zespołu.

 

Dzisiejsze kierownictwo zespołu:

        Kierownik artystyczny i dyrygent:                Renata Brasel

Choreograf zespołu:                                 Marzena Suchocka

Kierownik dziecięcej grupy tanecznej:       Beata Bużyńska

Kierownik kapeli:                                     Kijewicz Anna