Zapraszamy do obejrzenia fotografii, filmów i innych materiałów, prezentujących nasz zespół

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już ponad 60 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami.

Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.

Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: podstawowy skład zespołu,dziecięce grupy ( taneczna i wokalna) oraz kapela